IGFPraca licencjacka

Krótkowzroczność

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Jakub Iwaszek

mgr Maciej Sokołowski

Wydział Fizyki

2012

Krótkowzroczność jest to jedna z wad refrakcyjnych wzroku charakteryzująca się pogorszeniem widzenia do dali, którą koryguje się soczewkami ujemnymi. Istnieje kilka rodzajów krótkowzroczności: prosta, refrakcyjna, zmierzchowa, pseudokrótkowzroczność, nabyta, degeneracyjna. Podczas badania każdy typ krótkowzroczności wymaga odmiennego podejścia. Jest wiele czynników wywołujących krótkowzroczność. Krótkowzroczność może się pogłębiać, a jej progresja może być różna w zależności od wieku pacjenta i jak pokazują najnowsze badania, od sposobu korekcji. Krótkowzroczność może także wywoływać niektóre choroby takie jak jaskra czy odwarstwienie siatkówki.


Cofnij