IGFPraca licencjacka

Planety zamieszkiwalne (habitable planets) w Układzie Słonecznym i poza nim

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Jóźków-Drążkowiak

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

Wydział Fizyki

2006

Celem zaprezentowanej pracy licencjackiej jest rozpatrzenie problemu istnienia planet pozasłonecznych na których mogłoby się rozwinąć życie. Odkryto, że wiele gwiazd posiada planety tworząc pozasłoneczne układy planetarne. Wokół każdej gwiazdy istnieje strefa zamieszkiwalna czyli obszar, w którym strumień energii wysyłany z gwiazdy pozwala na to, aby na powierzchni planety panowała odpowiednia temperatura tzn. taka, w której woda pozostaje płynna. Średnia temperatura panująca na planecie powinna wahać się pomiędzy 0-100 °C (273-373 K) przy ciśnieniu 105 Pa. Jeżeli planeta jest zbyt blisko gwiazdy woda nie ulegnie kondensacji, natomiast, jeżeli jest za daleko, woda pozostanie zamrożona. Ponadto planeta musi spełniać jeszcze warunki, dotyczące jej orbity.


Cofnij