IGFPraca licencjacka

Modelowanie ciał Układu Słonecznego

Autor:

Promotor:

Rok:

Mariusz Kowalik

prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński

2006

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie różnic w budowie wewnętrzej ciał naszego US oraz zjawisk, które miały wpływ na proces ich formowania się.
Dokonam klasyfikacji ciał Układu Słonecznego, biorąc pod uwagę ich promień, gęstość oraz rodzaj powierzchni. Następnie przedstawię sposoby badania planet i satelitów oraz scharakteryzuję misje kosmiczne. Po zaprezentowaniu procesu formowania się US, przystąpię do szczegółowego opisu źródeł energii wewnętrzej ciał. Na podstawie zebranych przeze mnie danych scharakteryzuję planety, przedstawiając ich teoretyczne modele budowy wewnetrznej.


Cofnij