IGFPraca licencjacka

Wpływ promieniowania UV na narząd wzroku i ochrona przed promieniowaniem UV

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Mikuła

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2012

Niniejsza praca poświęcona jest szkodliwemu wpływowi promieni UV na narząd wzroku oraz ochronie narządu wzroku przed promieniowaniem. Praca przedstawia podstawowe produkty i metody służące do ochrony wzroku.
W rozdziale pierwszym opisana jest budowa i funkcja narządów układu wzrokowego, przez które przenikają promienie świetlne.
Rozdział drugi poświęcony jest rodzajom i zastosowaniu promieni ultrafioletowych. Opisuje przenikanie promieniowania przez atmosferę ziemską oraz właściwości poszczególnych zakresów UV.
Rozdział trzeci zawiera opis wpływu promieniowania UV na narząd wzroku. Scharakteryzowano tu krótko choroby wywołane przez długotrwałą ekspozycję na Słońce oraz przedstawiono wpływ promieniowania elektromagnetycznego na narząd wzroku w zależności od długości fali świetlnej.
Rozdział czwarty poświęcony jest charakterystyce indeksu UV, jego obliczaniu, klasyfikacji, czynnikom wpływającym na jego nasilenie, wysokości indeksu UV dla Polski na dzień 14.06.2012. Opisana jest zalecana ochrona przed każdym stopniem zagrożenia ze strony promieniowania. W tym rozdziale pokazana jest zależność pomiędzy położeniem Słońca, a natężeniem promieniowania docierającego do oka.
W rozdziale piątym opisane są metody ochrony narządu wzroku przed promieniowaniem ultrafioletowym. Przedstawia gamę soczewek okularowych, które ograniczają ilość docierających promieni świetlnych do oka. Przedstawione są tutaj również firmy proponujące konkretne rozwiązania ochrony wzroku, między innymi Rodenstock, Transitions Optical. Opisane są materiały na soczewki okularowe. Przedstawiona jest najnowsza soczewka firmy Essilor – Crizal Forte UV. Zawarte są tutaj informacje na temat ochrony wzroku z wykorzystaniem soczewek kontaktowych.
Rozdział szósty uwzględnia indywidualną ochronę pacjenta według jego potrzeb. Proponowane są konkretne soczewki dla wybranych potrzeb klientów.
Rozdział siódmy opisuje wpływ zrównoważonej diety na prawidłowy rozwój narządu wzroku.
Podsumowując niniejszą pracę można stwierdzić, że narząd wzroku narażony jest na szkodliwe promieniowanie UV przed cały rok, dlatego dla utrzymania jego prawidłowego funkcjonowania powinno się mu zapewnić właściwą ochronę niezależnie od pory roku i pory dnia.


Cofnij