IGFPraca licencjacka

Sztuczne impanty rogówkowe -aspekty materiałowe

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Joanna Dziubak

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2012

Praca przedstawia historię i rozwój technologii projektowania sztucznych implantów rogówkowych z uwzględnieniem aspektów materiałowych, biokompatybilności materiałów i wpływu syntetycznych surowców na żywą, ludzką tkankę. Przedstawione zostały także wyniki implementacji protez u pacjentów w dłuższym okresie obserwacji pooperacyjnej.


Cofnij