IGFPraca licencjacka

Przenośny zestaw przyrządów do przeprowadzenia badania optometrycznego w domu pacjenta

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Łukasz Rędzikowski

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2013

Tematem pracy jest prezentacja przenośnych zestawów przyrządów do przeprowadzenia badania optometrycznego w domu pacjenta na bazie ofert dystrybutorów sprzętu. W pierwszej części pracy omówiono pełną procedurę badania optometrycznego ze wskazaniem przyrządów niezbędnych do jej przeprowadzania. Druga część to zwięzła
charakterystyka przyrządów używanych w czasie badania w gabinetach optometrycznych. W trzeciej wskazano głównych dystrybutorów sprzętu optometrycznego na rynku polskim. Czwarta część pracy poświęcona jest aktualnej propozycji przenośnych przyrządów optometrycznych na rynku polskim według otrzymanych ofert. Ostatnia piąta część to propozycja czterech zestawów przyrządów, dostosowanych do zasobności portfela i
potrzeb optometrysty.


Cofnij