IGFPraca licencjacka

Regulacje prawne i pomoc publiczna dla osób słabowidzących w Polsce

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Katrin Kleniewska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2013

Niniejsza praca przedstawia sytuację osób słabowidzących w Polsce. Ma na celu zobrazowanie pozycji naszego państwa, w stosunku do tych osób. Poruszyłam istotne aspekty prawne, a także poziom pomocy niesionej osobom ze słabowzrocznością. Pracę podzieliłam na trzy rozdziały, które dzielą zakres tematu na trzy różne, przez co praca jest bardziej przejrzysta i zrozumiała.


Cofnij