IGFPraca licencjacka

Binokularny autorefraktometr otwartego pola - budowa, zastosowania i porównanie z innymi typami autorefraktometrów

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Sebastian Zawadzki

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2015

W pracy zawarto opis budowy oraz zasadę działania autorefraktometru otwartego pola. Następnie opisano jego zastosowania w przedmiotowym pomiarze: refrakcji u osób ze sztucznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi (IOL), przejściowej myopii indukowanej z bliska (NITM), odpowiedzi oraz niedomogi akomodacji. W ostatnim rozdziale porównano wyniki recept uzyskanych przy pomocy autorefraktometru otwartego pola z refrakcją podmiotową, keratometrią oraz innymi typami autorefraktometrów.


Cofnij