IGFPraca licencjacka

Współczesne metody leczenia retinopatii barwnikowej siatkówki. Przegląd implantów siatkówki

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Forbot

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydział Fizyki

2015

W pracy została scharakteryzowana retinopatia barwnikowa siatkówki. Omówione zostały zarówno przebieg choroby, metody diagnozy jak i sposoby jej leczenia. Jako, że jest to choroba dziedziczna, głównymi obszarami działania są: zapobieganie jej dalszemu rozwojowi, edukacja pacjenta w zakresie radzenia sobie z postępującą utratą wzroku oraz nowe, w większości na etapie eksperymentów, zaawansowane metody terapii genowej i przeszczepu komórek. Szeroko zostały opisane implanty siatkówkowe, które są jedną z najnowocześniejszych metod pomocy pacjentom cierpiącym na tę chorobę. Jest to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, które wymaga jeszcze wielu udoskonaleń, lecz efekty, które udało się do tej pory uzyskać, są bardzo obiecujące. Pacjenci są w stanie dostrzegać kształty, zauważać ruch, a w niektórych przypadkach nawet rozpoznawać litery i czytać proste słowa. Przedstawiona została także rola jaką mogliby pełnić optometryści na etapie rozpoznania choroby i pomocy pacjentom po wszczepieniu implantów.


Cofnij