IGFPraca magisterska

Hipotezy współczesnego występowania na Marsie wody w fazie ciekłej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Adam Amborski

dr hab. Konrad Kossacki

Wydział Fizyki

2005

W pracy dokonano przeglądu obecnych w literaturze hipotez dotyczących śladów niedawnych przepływów na powierzchni Marsa, wskazujących na występowanie wody w stanie ciekłym. Przeprowadzona została symulacja zmian temperatury na powierzchni dna krateru w ciągu roku marsjanskiego, i analiza jej wyników ze względu na możliwość występowania warunków umożliwiających stabilność wody w stanie ciekłym.


Cofnij