IGF



Praca licencjacka

Wizualizacja struktur na powierzchni jądra komety

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Tobiasz Jarosiewicz

dr hab. Konrad Kossacki

Wydział Fizyki

2008

Wizualizacja graficzna to stworzenie komputerowego obrazu w trzech wymiarach, odpowiadającego mapie cyfrowej, z której jest utworzony ten obraz. W mojej pracy opisuję napisany przeze mnie program, którego zadaniem jest wygenerowanie takiego obrazu. Jedyne informacje na temat powierzchni komet pochodzą ze zdjęć zrobionych przez sondy badawcze oraz teleskopy. Tworząc na ich podstawie mapę cyfrową, a następnie strukturę 3D otrzymujemy interaktywny obraz. Warto zaznaczyć, że program, mimo iż jest dedykowany powierzchniom jąder komet, równie dobrze działa dla innych map cyfrowych.


Cofnij