IGFPraca licencjacka

Program do analizy porównawczej zdjęć powierzchni Marsa. Detekcja wody

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paweł Puterla

dr hab. Konrad Kossacki

Wydział Fizyki

2009

Celem pracy jest zademonstrowanie autorskiego algorytmu mającego zastosowanie w detekcji zmian w obrazie cyfrowym prezentującym ten sam obszar (np. powierzchnia gruntu marsjańskiego) sfotografowany w odstępie kilku dni marsjańskich. Algorytm jest analogią do techniki stosowanej w Astronomii przy wykrywaniu poruszających się ciał niebieskich lub gwiazd zmiennych. W tym
przypadku, dodano element oparty o analizę koloru obrazu. Praca opisuje założenia teoretyczne lezące u podstaw analizy, oraz właściwy algorytm. Implementacja została wykonana w języku programowania Perl w połączeniu z C. Dane na których
wykonano demonstrację pochodzą z eksperymentu SSI sondy Mars Phoenix która operowała na powierzchni Marsa od maja do stopada 2008r. Integralną częścią niniejszej pracy jest program "Idetector".


Cofnij