IGFPraca magisterska

Analiza obrazu odcisku palca pod kątem wykorzystania w systemie biometrycznym. Ekstrakcja i porównywanie cech biometrycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Grzegorz Ruciński

dr Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki

2013

Celem niniejszej pracy jest stworzenie i weryfikacja algorytmu do ekstrakcji minucji w obrazie odcisku palca. Proponowane podejście polega na stopniowej jego eksploracji z wykorzystaniem punktowej reprezentacji linii papilarnych. W pracy przedstawiono podstawowe cechy systemu biometrycznego, najpopularniejsze jego metody oraz przeprowadzono przegląd wykorzystywanych metod zbierania i analizy odcisków palców. Opisano nowatorskie podejście do przetwarzania obrazu odcisku palca oparte na wydobywaniu informacji o lokalnym ułożeniu linii papilarnych oraz wykorzystanie ich do analizy sąsiednich obszarów odcisku.
Przedstawione zostały szczegóły implementacji algorytmu w języku Matlab oraz wyniki eksperymentu na próbce obrazów odcisków palców.


Cofnij