IGFPraca licencjacka

Zobrazowanie stanu atmosfery 20 lipca 2007 roku na wybranych produktach radarowch

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Emilia Chojnowska

dr Rafał Kasztelanic

MSOŚ

2010

Tematem niniejszej pracy jest opis i analiza zjawiska trąby powietrznej w okolicach Częstochowy w dniu 20 lipca 2007 roku na wybranych produktach radarowych (meteorologicznych, hydrologicznych i wiatrowych) z zasięgu radaru w Brzuchani. Badania przeprowadzono na danych udostępnionych przez Ośrodek Teledetekcji Naziemnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). W pracy wykorzystano również program napisany w środowisku MATLAB do szczegółowej analizy zjawiska trąby powietrznej.
Analizując produkty radarowe zauważono, że pomimo gwałtowności i dużej skali zjawisk towarzyszących powstawaniu trąby powietrznej nie zawsze istnieje możliwość śledzenia ich rozwoju lub dokonania ich prawidłowego pomiaru.


Cofnij