IGFPraca magisterska

Przestrajalny filtr braggowski "Piła optyczna"

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Arkadiusz Zychewicz

dr Rafał Kasztelanic

Wydział Fizyki

2007

W pracy zaprezentowano nowy rodzaj przestrajalnego filtru optycznego typy "piła optyczna" opartego na prawie Bragga. Prezentowana konstrukcja umożliwia sterowanie filtrem za pomocą siłowników mechanicznych typu MEMS lub siłowników piezoelektrycznych. Przeprowadzone symulacje potwierdzają tezę, że proponowana konstrukcja filtru braggowskiego będzie miała możliwość strojenia nawet w zakresie 1500nm - 1600nm długości fali. Przedyskutowano również propozycje wykonania rzeczywistego układu i związane z tym trudności oraz zaproponowano możliwości rozszerzenia funkcjonalności filtru.
Przedstawiono krótki przegląd filtrów działających w oparciu o prawo Bragga i zagadnień związanych z WDM.


Cofnij