IGFPraca licencjacka

Wielkie katastrofy i ich sejsmiczne efekty

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marta Guz - Duczkowska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2007

W pracy przedstawiono trzy różne katastrofy: zatonięcie okrętu podwodnego Kursk, atak terrorystyczny na World Trade Center oraz wybuch w fabryce chemikaliów w Tuluzie. Każde z tych zajść zostało dobrze zarejestrowane, przez co najmniej kilka okolicznych stacji sejsmicznych, co pozwoliło wysnuć wnioski na temat efektów sejsmicznych towarzyszących tym zdarzeniom. W pracy tej dokonano również krótkiego porównania naturalnych i sztucznych trzęsień ziemi.


Cofnij