IGFPraca licencjacka

Struktura skorupy ziemskiej grzbietu śródatlantyckiego w rejonie Islandii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Monika Przygodzka

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2007

W pracy poruszone zostały zagadnienia dotyczące struktury skorupy ziemskiej grzbietu śródatlantyckiego w rejonie Islandii oraz natura skorupy pod Islandią . W pierwszym rozdziale przedstawiłam definicje skorupy ziemskiej oraz jej podział. Tematem kolejnego rozdziału są metody wykorzystywane przy przeprowadzaniu badań nad poznaniem składu i struktury skorupy. Omówione zostały trzy metody: matoda sejsmicznej funkcji odbioru, metoda anomalii magnetycznych oraz metoda grawimetryczna. W następnych dwóch rozdziałach przedstawiłam genezę powstawania grzbietów śródoceanicznych, opisałam strukturę skorupy ziemskiej pod centralną, wschodnią i zachodnią częścią Islandii, a także trudności związane z poznaniem natury skorupy tej części grzbietu śródatlantyckiego. W zakończeniu przedstawiłam krótki scenariusz powstania Islandii.


Cofnij