IGF



Praca licencjacka

Sejsmiczność południowego Bałtyku

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karolina Jeżyńska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2008

Trzęsienia ziemi występują na całym świecie. W jednym rejonie są one bardziej wyczuwalne, a w niektórych prawie w ogóle. Jest to związane z ruchem płyt tektonicznych, z erupcją wulkanów jak również z osiadaniem wyrobisk górniczych. Podczas trzęsienia ziemi wyzwalana jest energia w postaci fal. Fala Rayleigha jest odpowiedzialna za odczuwanie większości wstrząsów, a fala Love’a za zniszczenia na obszarach dotkniętych trzęsieniami. Do oceny wielkości trzęsień ziemi wprowadza się różne skale, które są oparte na skutkach i odczuciach trzęsienia. Polska jest obszarem asejsmicznym. Występują u nas trzęsienia ziemi typu tektonicznego podczas procesu górotwórczego (Krynica, Kaliningrad, Czarny Dunajec), jak również typu zapadliskowego związane z przemysłem górniczym (Górny Śląsk, Bełchatów). Wstrząsy występujące w Polsce mogą być przyczyną trzęsień ziemi sejsmicznych obszarów, które są położone na południe lub północy od naszego kraju Na południowym Bałtyku odnotowano trzęsienia ziemi w 1980 roku w Zatoce Gdańskiej i w 2004 w rejonie Kaliningradzkim.


Cofnij