IGFPraca licencjacka

Struktura skorupy ziemskiej płyty europejskiej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Bąder

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2010

Celem pracy było przedstawienie schematów struktury skorupy ziemskiej płyty europejskiej. Krótko została scharakteryzowana budowa Ziemi oraz przedstawiono metody badania jej.
W wyniku tej, pracy powstały modele struktury skorupy płyty europejskiej wybranych obszarów, począwszy od strefy ryftowej a kończąc na środkoworosyjskim ryfcie (modele powstały w oparciu o dane literaturowe).


Cofnij