IGFPraca licencjacka

Tektonika i procesy zachodzące we wnętrzu Ziemi-animacja

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Karolina Kalbarczyk

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2010

W pracy opisana została konwekcja, zarówno w sensie fizycznym, jak i we wnętrzu Ziemi. Mówi też o tym, w jaki sposób wpływa ona na ruch kontynentów, a przez to na tektonikę. Zawiera opis zjawisk zachodzących w strefach subdukcji i ryftowych. Pobieżnie opisuje także budowę Ziemi oraz historię teorii nowej tektoniki globalnej. Jeden z rozdziałów opisuje prognozowany ruch kontynentów. Dołączona do pracy animacja wizualizuje ruch płyt od 650 mln lat temu do +250 mln lat.


Cofnij