IGFPraca licencjacka

Kształt Ziemi - ewolucja poglądów od starożytności po czasy współczesne

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anna Borda

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2011

Niniejsza praca poświęcona jest ewolucji poglądów na temat kształtu Ziemi od czasów starożytnych do czasów współczesnych oraz doświadczeniom i obliczeniom, które w dalszym ciągu stanowią podstawę nauki o kształcie ziemi dla współczesnej cywilizacji. W pracy został omówiony pomiar Eratostenesa długości łuku południka i tym samym oszacowanie długości promienia ziemskiego oraz pomiar łuku południka wykonany przez Fernela. Ponad to przedstawione zostały pierwsze próby triangulacji oraz obserwacje i spostrzeżenia różnych osób świata nauki na przestrzeni wieków dotycz¡ce kształtu naszej planety. Praca zawiera również opis eksperymentu GRACE oraz wizualizację geoidy opartą o wyniki tego projektu.


Cofnij