IGFPraca magisterska

Modelowanie sejsmiczne elementów skorupy i dolnej litosfery Ziemi na podstawie danych refrakcyjnych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Niedzińska

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2005

Przeprowadzony w maju 1997 roku eksperyment sejsmiczny POLONAISE'97 miał na celu uszczegółowienie dotychczasowej wiedzy o budowie i strukturze skorupy oraz dolnej litosfery w strefie szwu transeuropejskiego. Podczas trwania eksperymentu zastosowano między innymi technikę rejestracji fal refrakcyjnych za pomocą aparatury refleksyjnej. Modelowanie sejsmiczne uzyskanych tą techniką rejestracji pozwoliło na dokładniejsze określenie położenia granic sejsmicznych i rozkładu prędkości fal podłużnych (fal P) w skorupie oraz dolnej litosferze wzdłuż profilu P4. Między innymi uszczegółowiony został kształt intruzji suwalskiej na obszarze kratonu wschodnioeuropejskiego i potwierdzono istnienie granic sejsmicznych w dolnej litosferze pod basenem polskim.


Cofnij