IGFPraca licencjacka

Sejsmiczna struktura wnętrza Ziemi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Magdalena Wójcik

prof. dr hab. Marek Grad

Wydział Fizyki

2002


Cofnij