IGFPraca magisterska

Zastosowanie transformaty falkowej jako przetwarzania wstępnego w korelatorze ze złożonym filtrem wielopoziomowym

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Marcin Jedyński

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2003


Cofnij