IGFPraca magisterska

Problem niezmienniczości w procesie rozpoznawania twarzy

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paweł Topór

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2004


Cofnij