IGFPraca licencjacka

Diagnostyka ultradźwiękowa oka

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Emilia Kozłowska

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2014

Ultradźwiękami nazywamy drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę progu słyszalności ucha ludzkiego. Dotyczy to częstotliwości drgań powyżej 20kHz. Rozprzestrzeniają się one dzięki drganiom sprężystym ośrodka. Zakres zastosowania fal ultradźwiękowych jest bardzo szeroki, ale szczególne ważne jest ich wykorzystanie w medycynie.
Ultrasonografia jest powszechnie znaną metodą obrazowania tkanek i narządów ciała ludzkiego przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych. Dzięki swojej nieinwazyjności USG pokazuje kształt i wielkość struktur bez zbędnych uszkodzeń. W okulistyce stanowi podstawę m.in. przy diagnozowaniu mętów, guzów wewnątrzgałkowych, krwotoków, ciał obcych czy też biometrii, dzięki której można ustalić moc wszczepianej soczewki podczas usunięcia zmętniałej soczewki w przypadku zaćmy. Pozwala monitorować przebieg i rozwój chorób oraz wspomaga ich leczenie.


Cofnij