IGFPraca licencjacka

Rozwój projektorów siatkówkowych i ich zastosowania

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Dominika Twardoń-Łukowska

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2017

Praca omawia systemy projektorów siatkówkowych i możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach nauki i techniki. Przedstawia sposób działania i porównuje do projekcji ekranowej. Opisuje ich wpływ na widzenie oraz korzyści, jakie mogą się wiązać z ich rozpowszechnieniem.


Cofnij