IGFPraca licencjacka

Wybrane zastosowania holografii w medycynie

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paulina Łagowska

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki

2018

Tematem pracy jest holografia i jej zastosowanie w medycynie i biomedycynie. Zawiera opis zasady działania hologramu, jego tworzenia i sposobu odtwarzania obrazu przestrzennego. W pracy omówione zostały rodzaje hologramów. Opisano działanie cyfrowego holograficznego mikroskopu oraz jego zastosowania do obserwowania żywych komórek ludzkich. Wstępnie omówiono możliwości wykorzystania holografii w medycynie i w okulistyce.


Cofnij