IGFPraca licencjacka

Zastosowanie laserów w okulistyce

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Joanna Żabierek

dr Anna Ambroziak

Wydział Fizyki

2013

W pracy opisano najpopularniejsze możliwości wykorzystania laserów w okulistyce w zakresie diagnostyki i leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania w chorobach takich jak jaskra, zaćma, retinopatia cukrzycowa czy zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Przedstawiono również podstawy zabiegów laserowych chirurgii refrakcyjnej rogówki. Omówiono podstawy działania światła laserowego w aspekcie wykorzystywania w okulistyce oraz wpływ promieniowania laserowego na poszczególne tkanki narządu wzroku.


Cofnij