IGFPraca licencjacka

Wpływ światła na rozwój właściwości optycznych narządu wzroku

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Kamil Bożuchowski

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2013

Elementy gałki ocznej obrazują przedmiot na siatkówce, która przekształca fale elektromagnetyczną na sygnał nerwowy. Sygnał ten jest interpretowany przez odpowiednie ośrodki w mózgu. Światło ma wpływ na funkcje dynamiczne oraz właściwości optyczne narządu wzroku. Proces ten zachodzi zarówno na drodze fotochemicznej jak i sensorycznej. Zmiany fotochemiczne polegają na powstawaniu bezpośrednich oraz pośrednich reakcji chemicznych w tkankach elementów układu optycznego oka. Promieniowanie UV i IR ma związek z powstawaniem zaćmy. Dodatkowo promieniowanie UV mogą przyczyniać się do powstania skrzydlika i keratopatii klimatycznej kropelkowej. Zmiany sensoryczne, w odpowiedzi na obrazy mózgowe oraz jakość i charakterystykę obrazu siatkówkowego, modyfikują geometrię elementów gałki ocznej, głównie jej długość osiową.


Cofnij