IGFPraca licencjacka

Współczesne poglądy na temat pojawiania się oraz progresji krótkowzroczności

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Klejnowska

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2014

Praca przedstawia omówienie podstawowych wad refrakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki krótkowzroczności. Zawiera podział krótkowzroczności ze względu na różne aspekty (w tym: wiek rozwoju, wielkość wady, obraz kliniczny i mechanizm powstawania.). Omawia mechanizm powstawania miopii i zróżnicowanie występowania oraz podstawowe czynniki ryzyka m.in. uwarunkowania genetyczne, czas pracy z bliska oraz wpływ światła. Krótkowzroczność przeanalizowano pod kątem pojawiania się i możliwości zahamowania jej progresji. Przedstawiono wiek w jakim rozwija się krótkowzroczność i opisano czynniki wpływające na jej rozwój (teorie z przeszłości i współczesne). Znajomość tych czynników jest dla dzisiejszych naukowców bardzo ważna, ponieważ daje ona możliwość uzyskania z biegiem czasu odpowiednich metod zapobiegania progresji (pogłębiania się) wady. Opisano również stosowane dotychczas metody, dające zadowalające efekty zahamowania progresji miopii.


Cofnij