IGFPraca licencjacka

Powierzchnia oka a właściwości optyczne narządu wzroku

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Fiołna

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2014

Powierzchnia oka ze względu na swoje umiejscowienie, budowę oraz właściwości ma istotny wpływ na funkcję optyczną narządu wzroku. Niekiedy jej rola zostaje zaburzona. Do najczęstszych przyczyn zalicza się zespół suchego oka, anomalie w budowie struktur przedniego odcinka oka a także niewłaściwe użytkowanie soczewek kontaktowych. Dzieki intensywnie rozwijającej się nauce możliwe jest coraz dokładniejsze badanie wpływu zaburzeń powierzchni oka na powstawanie aberracji wyższych rzędów, a tym samym na obniżenie jakości widzenia.
W pracy zostały przedstawione wybrane elementy tworzące przedni odcinek oka. Na szczególną uwagę zasługuje film łzowy ze względu na swój indywidualny charakter mający ogromne znaczenie w procesie widzenia.


Cofnij