IGFPraca licencjacka

Zmiany refrakcyjne związane z zaćmą oraz podstawy korekcji pooperacyjnej

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Kinga Bochenek

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2015

Niniejsza praca dyplomowa dotyczy tematyki zaćmy, zmian refrakcyjnych z nią związanych oraz podstaw korekcji pooperacyjnej pacjentów. Zaćma dotyka najczęściej osób w starszym wieku (zapadalność rośnie z wiekiem) i prowadzi do spadku ostrości wzroku przyczyniając się do znacznego obniżenia komfortu życia pacjentów. Istotnym jest fakt, iż w zależności od umiejscowienia zmętnień w soczewce, upośledzeniu ulega widzenie na różne odległości. Dodatkowo ważnym symptomem choroby jest gerontopia czyli przesunięcie wady wzroku w kierunku krótkowzroczności w przypadku zmętnienia jądra soczewki. Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest usunięcie zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Operacja zaćmy jest zarazem zabiegiem chirurgii refrakcyjnej, ze względu na rutynowe wszczepianie implantów wewnątrzgałkowych o różnych konstrukcjach optycznych.


Cofnij