IGFPraca licencjacka

Metody badania ostrości wzroku w ujęciu praktycznym

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Joanna Szczypior

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2016

Ostrość wzroku definiuje się jako zdolność do rozpoznawania małych znaków lub zdolność do rozpoznawania jako oddzielne dwóch lub więcej znaków. W literaturze ostrość wzroku jest definiowana jako: „…zdolność rozdzielczą oka lub zdolność do postrzegania dwóch punktów jako oddzielne. Często określana jest również jako minimum rozdzielczości.
Badanie ostrości wzroku jest jedną z najważniejszych procedur wykorzystywanych przez optometrystów i okulistów umożliwiającą sprawdzenie możliwości wzrokowych pacjenta bez korekcji, w dotychczas noszonej korekcji oraz w nowo dobranej korekcji przez specjalistę. Wyniki tych pomiarów są najbardziej miarodajną oceną jakości wzroku.
Badanie ostrości wzroku powinno być przeprowadzane przez specjalistów w ściśle określonych warunkach, na standaryzowanych przyrządach. Ma to ogromne znaczenie podczas porównywania ostrości wzroku i korekcji pacjenta podczas wizyt u różnych specjalistów. Warunkami do przeprowadzenia badania są: jasność- stosowne oświetlenie, wielkość liter optotypów oraz odległość z jakiej wykonywane jest badanie pomiaru ostrości wzroku.
Procedura badania ostrości wzroku różni się dla poszczególnych grup wiekowych pacjentów. Inne testy stosuje się u pacjentów dorosłych, a inne u dzieci czy pacjentów w podeszłym wieku.


Cofnij