IGFPraca licencjacka

Wpływ nieprawidłowego użytkowania miękkich soczewek kontaktowych na fizjologię rogówki

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandra Budelewska

dr Anna Ambroziak

Wydzial Fizyki

2018

W pracy przedstawiono wpływ różnych czynników związanych z nieprawidłowym użytkowaniem miękkich soczewek kontaktowych na fizjologię rogówki. Zaprezentowano podział oraz rodzaje powikłań w zależności od powodujących je przyczyn. Omówione czynniki to alergie, toksyczne działanie płynów do pielęgnacji, czynniki infekcyjne oraz niedotlenienie rogówki. Przedstawiono również zasady postępowania oraz rozwiązywania problemów pojawiających się w wyniku zaniedbania lub złego użytkowania soczewek przez pacjentów kontaktologicznych oraz wynikających z nieodpowiedniego doboru soczewek.


Cofnij