IGFPraca licencjacka

Wyznaczanie ostrości widzenia metodą wymuszonego wyboru

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Paulina Kalinowska

dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez

Wydzial Fizyki

2017

Tematem niniejszej pracy jest ,,Wyznaczanie ostrości wzroku metodą wymuszonego wyboru''. Zmysł wzroku jest podstawowym zmysłem człowieka ponieważ za jego pośrednictwem odbiera się ponad 80% informacji pochodzących z otoczenia [23]. Jedną z miar jakości widzenia jest ostrość wzroku, która ma największą wartość diagnostyczną w badaniu wzroku przez optometrystę. W pracy została opisana i przeprowadzona psychofizyczna procedura pomiarowa, według której określono ostrość wzroku 10 osób. Uzyskane w ten sposób wartości oraz wyniki osiągnięte z wykorzystaniem klasycznych testów służących do pomiaru ostrości widzenia zostały poddane analizie porównawczej na podstawie której dokonano oceny obu metod. Ponadto, w pracy zostały przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące ostrości wzroku oraz zagadnień z nią powiązanych. Przeprowadzone badania miały na celu opanowanie nowej metodologii badania oraz przyczyniły się do wyciągnięcia interesujących wniosków dotyczących zarówno badanej jak i klasycznej metody wyznaczania ostrości widzenia.


Cofnij