IGFPraca magisterska

Konwekcja subkrytyczna w wybranych satelitach Saturna

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Witek

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki UW

2011

Tematem niniejszej pracy jest badanie konwekcji w średniej wielkości lodowych księżycach Saturna wkrótce po ich uformowaniu. Jako reprezentant tej grupy został wybrany Mimas, ze względu na fakt, że jego powierzchnia nie nosi śladów aktywności geologicznej po epoce Wielkiego Bombardowania. Termin “subkrytyczna” odnosi się do tego, że ruch konwekcyjny musi zaniknąć z czasem, ze względu na wyczerpywanie się radiogenicznych źródeł ciepła we wnętrzu satelity. Do badania wykorzystywane są modele dwuwymiarowe. Badane są dwa przypadki: księżyc ze składnikiem lodowym złożonym z czystego lodu wodnego, oraz z lodu wodnego z dodatkiem amoniaku. Jednym z wyników jest ograniczenie na czas akrecji Mimasa.


Cofnij