IGFPraca magisterska

Struktura sejsmiczna i model geodynamiczny "Large Low Shear Velocity Provinces" (wielkich prowincji obniżonych prędkości fal poprzecznych)

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Agnieszka Płonka

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki UW

2013

Przedstawiono tematykę Large Low Shear Velocity Provinces (LLSVP) – obszarów anomalnie obniżonych prędkości fal S znajdujących się na głębokości 2800 km pod Afryką i Pacyfikiem, w rejonie granicy jądro-płaszcz. Ich struktura sejsmiczna, wpływ na konwekcję i geneza jest słabo znana. Mogą to być złogi gęstej materii o odrębnym składzie chemicznym.
Do badania struktury brzegu pacyficznej LLSVP użyto danych z naturalnych trzęsień ziemi dostępnych w katalogu IRIS. Zbadane zostało opóźnienie fal S ugiętych na jądrze względem fal SKS i modelu referencyjnego PREM. Następnie, korzystając z metody ray-tracingu, uzyskano odchylenia od modelu PREM na głębokościach od 1000 do 2800 km oraz optymalną granicę badanej LLSVP. Wyniki dla wschodniego brzegu anomalii pacyficznej porównano z południowym brzegiem anomalii afrykańskiej.
W części geodynamicznej wymodelowano zachowanie gęstych złogów na granicy jądro-płaszcz dla różnych gęstości, wartości liczb Rayleigha i radioaktywnej produkcji ciepła po danym czasie działania konwekcji. Dla odpowiednich różnic gęstości między płaszczem a złogami uzyskano dwa odrębne obszary akumulacji, mogące odpowiadać obserwowanym LLSVP.


Cofnij