IGFPraca licencjacka

Fizyka wybranych procesów tektonicznych i wulkanicznych na Enceladusie

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Piotr Adamczyk

dr hab. Leszek Czechowski, współpromotor: prof. dr hab. Grzegorz Pojmański

Wydział Fizyki UW

2014

Enceladus jest księżycem Saturna o średnicy ok. 504 km, który wykazuje zadziwiającą aktywność tektoniczną i wulkaniczną jak na obiekt o tak niewielkich rozmiarach. W pracy opisano fizyczne podstawy tej aktywności (źródła energii) i budowę wewnętrzną tego satelity ze szczególnym uwzględnieniem kwestii występowania ciekłej wody. Następnie omówiono podstawowe procesy tektoniczne i wulkaniczne zachodzące na Enceladusie. Przedstawiono obecny stan wiedzy w tym zakresie oraz niektóre hipotezy będące wciąż przedmiotem badań. W szczególności wyjaśniono hipotezę diapiryzmu, która tłumaczy niektóre obserwowane własności aktywności geologicznej na Enceladusie, oraz przedstawiono prosty model tego zjawiska.


Cofnij