IGFPraca licencjacka

Wybrane problemy dynamiki rzek na Tytanie

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Juliusz Braun

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki UW

2015

Ze względu na swoją złożoność geologiczną Tytan stanowi jeden z najważniejszych obszarów zainteresowania współczesnej planetologii. Jest to jedyny obiekt Układu Słonecznego poza Ziemią, na którego powierzchni występują obecnie rzeki. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe informacje o Tytanie, ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących na nim procesów rzecznych. Przeprowadzono również symulacje komputerowe ewolucji rzek wraz z transportem osadów. W pracy przedstawiono wyniki symulacji dla rzek na Tytanie i na Ziemi dla różnych natężeń przepływu oraz różnych wielkości ziaren koryta rzecznego. Na podstawie opracowanych danych porównano ewolucję rzek tytanowych i ziemskich.


Cofnij