IGFPraca licencjacka

Modelowanie numeryczne rzek na Tytanie i Ziemi

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Anastasiia Bendiukova

dr hab. Leszek Czechowski

Wydział Fizyki UW

2016

W niniejszej pracy przeprowadzono symulacje przepływu cieczy oraz transportu osadów dla dwóch ciał niebieskich - Ziemi oraz lodowego satelity Saturna - Tytana. Dzięki misji Cassini-Hyugens rozpoczętej w 1997 r. (planowany czas trwania do 2017 r.)stwierdzono istnienie rzek oraz jezior na powierzchni Tytana wypełnionych metanem i etanem, oraz innych form morfologicznych podobnych do występujących na Ziemi. Na przykład, ostatnie badania pokazały istnienie na Tytanie form podobnych do ziemskich form krasowych \citep{kras}. Głównym tematem pracy jest modelowanie ewolucji rzek na Ziemi i Tytanie. Wykorzystano do tego program CCHE2D. Stwierdzono, między innymi, że po szybkim rozwoju koryta (który zazwyczaj odbywał się w ciągu pierwszych 11 dni), następował okres powolnego wysychania koryt słabszych i kształtowanie się głównego nurtu rzeki. Po 240 dniach określano i klasyfikowano kształt koryta. Ostatecznie otrzymano rzeki kilku typów dla różnych wartości przepływu oraz różnych wielkości ziaren osadów. Obliczono 32 przypadki: 16 dla Ziemi i 16 dla Tytana. Wyniki dla Ziemi wskazały granicę wartości tych parametrów, dla których powstały różne typy rzek: rzeki jednokorytowe lub wielokorytowe.


Cofnij