IGFRozprawa Doktorska

Metody rozpoznawania, analizy i klasyfikacji obrazów zachmurzenia dla potrzeb meteorologii

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Izabela Dyras

prof. dr hab. Katarzyna Chałasinska-Macukow

IMGW

2003


Cofnij