IGFPraca magisterska

Analiza efektów nieliniowych w wielordzeniowych światłowodach fotonicznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Aleksandr Ramaniuk

dr hab. Ryszard Buczyński

Wydział Fizyki UW

2016

Nieliniowa optyka układów sprzężonych jest nową i aktywnie rozwijającą się dziedziną współczesnej fizyki. Takie układy optyczne są użyteczne nie tylko dla badań naukowych, ale także do zastosowań praktycznych, takich jak przełączniki optyczne oraz generatory superkontinuum. W niniejszej pracy pokazujemy pełny cykl badawczy dotyczący sprzężonych układów nieliniowych. Na wstępie przedstawiono pełne wyprowadzenie Wielomodowego Nieliniowego Równania Schrodingera (MM-GNLSE), potem omówiono implementację numeryczną MM-GNLSE przy pomocy metody Split-Step Fourier Method (SSFM). Następnie zaprezentowano wyniki modelowania i wytwarzanie prototypu trzyrdzeniowego światłowodu fotonicznego. Na koniec, przedstawiono wyniki pomiarów liniowych oraz nieliniowych właściwości światłowodu.


Cofnij