IGFRozprawa Doktorska

Wybrane zastosowania kryształów foto-refrakcyjnych do przetwarzania sygnałów optycznych

Autor:

Promotor:

Instytucja promująca:

Rok:

Milan Mrozowicz

prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow

Wydział Fizyki UW

2006


Cofnij