IGFPublikacja

Indywidualne środki ochrony narządu wzroku

Kowalczyk-Hernandez M.

OPTYKA

1/2020, 2020, 64-65

Największa grupa pacjentów gabinetu optometrysty to osoby aktywne zawodowo i zwykle aktywnie wypoczywające. Uwzględnienie przez optometrystę aspektów zajęciowych pacjenta może prowadzić do zwiększenia wydajności pracy, zmniejszenia ryzyka zagrożeń dla narządu wzroku ze strony środowiska miejsca pracy oraz środowiska aktywnego wypoczynku. Ważną rolę do odegrania będzie miało tu nie tylko dobranie odpowiedniej korekcji, ale także uzupełnienie jej środkami ochrony indywidualnej (ŚOI) oczu, całej twarzy, a nawet głowy. Jak wiemy, droga wzrokowa zaczyna się w oku, a kończy dopiero w korze wzrokowej umiejscowionej w tylnej części czaszki.


Cofnij