IGFPublikacja

Płeć, wiek i gospodarka hormonalna – czynniki ryzyka odpowiedzialne za powstanie zespołu suchego oka – czyli o tym, dlaczego młodych mężczyzn dotykają zaburzenia powierzchni oka

Sołdacka R., Ambroziak A.M., Langwińska-Wośko E., Skopiński P.

OKULISTYKA

3/2014, 2014, 26-29


Cofnij