IGFProjekt badawczy

Ewolucja mało- i wielkoskalowych struktur na powierzchniach skalno-lodowych ciał Układu Słonecznego

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
Instytucja finansująca:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Okres realizacji:
19 kwietnia 2007 - 18 kwietnia 2010
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński Kierownik projektu
prof. dr hab. Leszek Czechowski Wykonawca
dr hab. Konrad Kossacki Wykonawca

W ramach projektu badawczego:

  1. Stwierdzono, że w regolicie Tytana może zachodzić płytka, małoskalowa konwekcja ciekłych węglowodorów.
  2. Stwierdzono, że ”equatorial ridge” na satelicie Saturna Iapetusie może stanowić powierzchniowy efekt globalnej konwekcji. Stwierdzono, że w satelitach lodowych średnich rozmiarów konwekcja prowadzi do zróżnicowania gęstości wewnątrz satelitów, co daje się obserwować jako powstające wypiętrzenia i zagłębienia terenu, oraz towarzyszące im anomalie grawitacyjne.
  3. Ustalono krytyczny rozmiar stosunku średnicy krateru uderzeniowego do promienia target dla rozbicia uderzeniowego ciał skalnych i skalno-lodowych

            (i) W warunkach laboratoryjnych – dla target o wymiarach decymetrowych,

            (ii) W Układzie Słonecznym – dla planetoid i dla satelitów lodowych o promieniach z przedziału (1–200) km.

            (iii) Analizowano krater na planetoidzie Steins.

  1. Badano rodziny planetoid Eunomia i Themis. W szczególności:

            (i) Ustalono liczby planetoid (o rozmiarach powyżej pewnego progu) w tych rodzinach.

            (ii) Oszacowano rozmiary pierwotnych planetoid-target, z których po impaktach powstały rozważane rodziny.

  1. Wzmocniono hipotezę, że sam proces krystalizacji lodu wodnego w jądrze komety Holmes nie jest wystarczający do spowodowania obserwowanej gwałtownej emisji pyłu i gwałtownego pojaśnienia tej komety.
  2. Badano ewolucję drobnych struktur zawierających lód wodny na Marsie.
  3. Rozpatrywano zmianę kształtu i momentu bezwładności jądra komety (początkowo sferycznego) na skutek strat masy w wyniku sublimacji

Cofnij