IGFProjekt badawczy

Położenie granicy litosfera-astenosfera (LAB) dla wybranych rejonów Europy Wschodniej: opracowanie metod wyznaczania i ich zastosowanie

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Leszek Czechowski
Instytucja finansująca:
Narodowe Centrum Nauki, OPUS
Okres realizacji:
13 grudnia 2011 - 12 października 2015
prof. dr hab. Leszek Czechowski Kierownik projektu
prof. dr hab. Marek Grad Wykonawca
dr Katarzyna Misiura Wykonawca
dr hab. Monika Wilde-Piórko Wykonawca

Współwykonawcy:
Piotr Witek
Lech Krysiński
-

Cofnij