IGFProjekt badawczo-rozwojowy

Generation and characterisation of carbonaceous aerosols using Multiwavelength Photoacoustic System (MUWAPAS)

Kierownik zadania:
mgr Emeka Ugboma
Instytucja finansująca:
Okres realizacji:
25 kwietnia 2016 - 30 czerwca 2021
mgr Emeka Ugboma Kierownik zadania

-

Cofnij