IGFProjekt badawczy

Ewolucja rzeźby ciał lodowych w Układzie Słonecznym

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Jacek Leliwa-Kopystyński
Instytucja finansująca:
Okres realizacji:
8 października 2003 - 7 października 2006

Cofnij